Promocja!

Sól Epsom do kąpieli saltyspa 4kg kizeryt

57,95 58,95 

Odkryj doznania kąpieli z solami Epsom do saltyspa – najwyższej jakości naturalny siarczan magnezu z kizerytu niemieckiej Saksonii. Relaksuje ciało i umysł, wspiera sen i oczyszcza organizm. Niedobór magnezu powoduje skurcze mięśni, zaburzenia snu i koncentracji. Stosowanie soli Epsom pomaga, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, wspierając zdrowie i równowagę.

Discover the unmatched bathing experience with saltyspa Epsom salts, made from top-quality natural magnesium sulfate from kieserite. This ancient mineral blend not only relaxes body and mind but also offers numerous health benefits. Magnesium baths alleviate muscle tension, improve sleep, detoxify, and soothe skin. Regular use is vital for health and balance. Use externally for baths or internally for detoxification. Experience the cleansing power of saltyspa Epsom salts for a rejuvenating and balancing experience.

Najniższa cena: 57,95  w dniu 12/04/2024

Opis

Odkryj niezrównane doznania kąpieli z solami Epsom saltyspa, stworzonymi z najwyższej jakości naturalnego siarczanu magnezu z kizerytu – prehistorycznego minerału wydobywanego z głębin niemieckiej Saksonii. Ta dawna mieszanka pierwiastków śladowych nie tylko odpręża ciało i umysł, ale także przynosi niezliczone korzyści dla Twojego zdrowia.

Kąpiele magnezowe są uznawane za niezwykle korzystne, a stosowanie soli Epsom może przynieść jeszcze więcej benefitów. Oto najważniejsze z nich:

 1. Relaksacja mięśni: Siarczan magnezu działa jako naturalny relaksant mięśniowy, pomagając w łagodzeniu napięcia i bólu.
 2. Poprawa snu: Kąpiele z solami Epsom mogą wspomagać zdrowszy sen, przyczyniając się do głębszego i spokojniejszego odpoczynku.
 3. Oczyszczanie organizmu: Siarczan magnezu może pomóc w usuwaniu toksyn z organizmu, wspierając proces detoksykacji.
 4. Poprawa samopoczucia skóry: Kąpiele z solami Epsom mogą również przynieść ulgę dla skóry, pomagając w łagodzeniu podrażnień i nawilżając ją.

Niedobór magnezu może prowadzić do różnych nieprzyjemnych objawów, takich jak skurcze mięśni, zaburzenia snu, czy nawet problemy z koncentracją. Dlatego regularne korzystanie z kąpieli magnezowych może być nie tylko relaksujące dla ciała i umysłu, ale także kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia.

Dodatkowo, jako produkt czysty chemicznie, sole Epsom marki saltyspa można stosować zarówno zewnętrznie, do kąpieli, jak i wewnętrznie, jako składnik kuracji odtruwających. Odkryj moc oczyszczającą soli Epsom od saltyspa i zanurz się w pełni relaksującym i oczyszczającym doświadczeniu, które przywróci Twoje ciało i umysł do równowagi.


Discover the unparalleled bathing experience with saltyspa Epsom salts, crafted from the highest quality natural magnesium sulfate from kieserite – a prehistoric mineral mined from the depths of German Saxony. This ancient blend of trace elements not only relaxes the body and mind but also brings countless benefits to your health.

Magnesium baths are widely recognized as highly beneficial, and the use of Epsom salts can bring even more benefits. Here are the key ones:

 1. Muscle relaxation: Magnesium sulfate acts as a natural muscle relaxant, helping to alleviate tension and pain.
 2. Improved sleep: Epsom salt baths can support healthier sleep, contributing to deeper and more peaceful rest.
 3. Detoxification: Magnesium sulfate can aid in removing toxins from the body, supporting the detoxification process.
 4. Skin improvement: Epsom salt baths can also provide relief for the skin, helping to soothe irritations and moisturize it.

Magnesium deficiency can lead to various unpleasant symptoms, such as muscle cramps, sleep disturbances, or even concentration problems. Therefore, regular use of magnesium baths can be not only relaxing for the body and mind but also crucial for maintaining good health.

Additionally, as a chemically pure product, saltyspa Epsom salts can be used both externally, for baths, and internally, as part of detoxifying treatments. Discover the cleansing power of Epsom salts from saltyspa and immerse yourself in a fully relaxing and purifying experience that will restore your body and mind to balance.


Entdecken Sie das unvergleichliche Badeerlebnis mit saltyspa Epsom-Salzen, hergestellt aus hochwertigem natürlichem Magnesiumsulfat aus Kieserit – einem prähistorischen Mineral, das aus den Tiefen des deutschen Sachsens abgebaut wird. Diese alte Mischung von Spurenelementen entspannt nicht nur den Körper und den Geist, sondern bringt auch unzählige Vorteile für Ihre Gesundheit.

Magnesiumbäder sind weithin als äußerst vorteilhaft anerkannt, und die Verwendung von Bittersalz kann noch mehr Vorteile bringen. Hier sind die wichtigsten:

 1. Muskelentspannung: Magnesiumsulfat wirkt als natürlicher Muskelrelaxant, hilft dabei, Spannungen und Schmerzen zu lindern.
 2. Verbesserter Schlaf: Bittersalzbäder können einen gesünderen Schlaf unterstützen und zu tieferer und ruhigerer Erholung beitragen.
 3. Entgiftung: Magnesiumsulfat kann dazu beitragen, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen und den Entgiftungsprozess zu unterstützen.
 4. Verbesserung der Haut: Bittersalzbäder können auch zur Linderung von Hautirritationen und zur Befeuchtung beitragen.

Magnesiummangel kann zu verschiedenen unangenehmen Symptomen führen, wie Muskelkrämpfen, Schlafstörungen oder sogar Konzentrationsproblemen. Daher kann die regelmäßige Anwendung von Magnesiumbädern nicht nur entspannend für den Körper und den Geist sein, sondern auch entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gesundheit.

Zusätzlich können saltyspa Epsom-Salze als chemisch reines Produkt sowohl äußerlich für Bäder als auch innerlich als Teil von Entgiftungsbehandlungen verwendet werden. Entdecken Sie die reinigende Kraft von Epsom-Salzen von saltyspa und tauchen Sie ein in ein vollständig entspannendes und reinigendes Erlebnis, das Ihr Körper und Geist ins Gleichgewicht bringt.


Objevte nepřekonatelný zážitek z koupelí se solmi Epsom od saltyspa, vyrobenými z nejvyšší kvality přírodního síranu hořečnatého z kieseritu – pravěkého minerálu těženého z hlubin německého Saského. Tato starověká směs stopových prvků nejen relaxuje tělo a mysl, ale také přináší nespočetná prospěšná zdravotní opatření.

Magneziové koupele jsou obecně uznávány za extrémně prospěšné a použití soli Epsom může přinést ještě více výhod. Zde jsou hlavní:

 1. Uvolnění svalů: Síran hořečnatý působí jako přirozený svalový relaxant, pomáhá zmírňovat napětí a bolest.
 2. Zlepšení spánku: Koupel s Epsomovou solí může podpořit zdravější spánek a přispět k hlubšímu a klidnějšímu odpočinku.
 3. Detoxikace: Síran hořečnatý může pomoci odstranit toxiny z těla a podpořit detoxikační proces.
 4. Zlepšení pokožky: Koupel s Epsomovou solí může také poskytnout úlevu pro pokožku, pomáhá uklidňovat podráždění a hydratovat ji.

Nedostatek hořčíku může vést k různým nepříjemným symptomům, jako jsou svalové křeče, poruchy spánku nebo dokonce potíže s koncentrací. Proto může pravidelné užívání magneziových koupelí být nejen relaxační pro tělo a mysl, ale také klíčové pro udržení dobrého zdraví.

Navíc jako chemicky čistý produkt lze soli Epsom od saltyspa používat jak externě pro koupele, tak interně jako součást detoxikačních léčebných postupů. Objevte čistící sílu Epsomových solí od SaltySpa a ponořte se do plně relaxačního a čistícího zážitku, který obnoví rovnováhu vašeho těla a mysli.


Descoperă experiența de neegalat a băilor cu săruri Epsom de la saltyspa, create din cea mai înaltă calitate a sulfatului de magneziu natural din kieserit – un mineral preistoric extras din adâncurile Saxoniei germane. Această amestecătură antică de elemente trace nu numai că relaxează corpul și mintea, dar aduce și numeroase beneficii pentru sănătatea ta.

Băile de magneziu sunt recunoscute în general ca fiind extrem de benefice, iar utilizarea sărurilor Epsom poate aduce și mai multe beneficii. Iată principalele:

 1. Relaxarea mușchilor: Sulfatul de magneziu acționează ca un relaxant muscular natural, ajutând la ameliorarea tensiunii și a durerii.
 2. Îmbunătățirea somnului: Baia cu sare Epsom poate susține un somn mai sănătos și poate contribui la un odihnă mai profundă și mai liniștită.
 3. Detoxifiere: Sulfatul de magneziu poate ajuta la eliminarea toxinelor din organism și la susținerea procesului de detoxifiere.
 4. Îmbunătățirea pielii: Băile cu sare Epsom pot oferi, de asemenea, un confort pielii, ajutând la calmarea iritațiilor și la hidratarea acesteia.

Deficitul de magneziu poate duce la diverse simptome neplăcute, cum ar fi crampele musculare, tulburările de somn sau chiar probleme de concentrare. Prin urmare, utilizarea regulată a băilor de magneziu poate fi nu numai relaxantă pentru corp și minte, ci și crucială pentru menținerea unei bune sănătăți.

În plus, ca produs chimic pur, sărurile Epsom de la saltyspa pot fi utilizate atât extern, pentru băi, cât și intern, ca parte a tratamentelor de detoxifiere. Descoperă puterea de curățare a sărurilor Epsom de la SaltySpa și cufundă-te într-o experiență complet relaxantă și purificatoare, care îți va restabili echilibrul corpului și mintea.

Informacje dodatkowe

Waga 4 kg
Linia

Mg12 ODNOWA

Typ

płatki do kąpieli

Wersja językowa

PL/CZ/RO, EN/DE

Marka

saltyspa

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.